You are in: Rob's OSM Stuff » UK PRoW » Progress » Gloucestershire » Tewkesbury

Rights of Way in Tewkesbury, Gloucestershire

Parish / Area DS? RoWs Mapped Unmapped % # LTotal Lprow_ref % L TE MR AE
AAL Alderton ✗   26       18.6 km 12.5 km 67%   105 13
AAS Ashchurch ✗   60       34.5 km 21.4 km 61% 2   2
EAS Ashleworth ✗   68       34.2 km 6.6 km 19%   48 23
ABA Badgeworth ✗   119       51.9 km 48.4 km 93%   24 4
ABC Bishop's Cleeve ✗   30       12.8 km 12.0 km 94% 1 16 1
ABO Boddington ✗   33       18.4 km 17.1 km 92%   5  
EBW Brockworth ✗   61       27.8 km 25.7 km 92%   26 5
ABU Buckland ✗   34       21.1 km 1.9 km 8%   158 1
ECH Chaceley ✗   50       24.0 km 1.2 km 4%   3  
ECN Churchdown ✗   68       29.0 km 1.6 km 5%   63 3
ADE Deerhurst ✗   89       51.9 km 9.3 km 17%   23  
EDH Down Hatherley ✗   20       9.9 km 0.7 km 6%   20  
ADU Dumbleton ✗   42       34.4 km 29.6 km 86%   58 1
AEH Elmstone Hardwicke ✗   26       15.3 km 11.7 km 76% 5 7  
EFO Forthampton ✗   43       27.6 km 6.1 km 21%   1 1
AGO Gotherington ✗   42       18.8 km 1.0 km 5%   80 2
AWG Great Witcombe ✗   16       11.1 km 10.8 km 97%   17  
AGR Gretton ✗   15       12.4 km 0.0 km 0%   55  
EHF Hasfield ✗   30       16.9 km 1.2 km 7%   53  
AHA Hawling ✗   11       10.7 km 0.0 km 0%   31  
EHM Highnam ✗   19       16.3 km 4.4 km 27%   35 2
EHU Hucclecote ✗   27       13.0 km 0.7 km 5%   44  
ELO Innsworth ✗   18       10.3 km 0.0 km 0%   24  
ALH Leigh ✗   33       17.5 km 0.0 km 0%   15  
ELF Longford ✗   6       4.8 km 0.0 km 0%   31  
EMA Maisemore ✗   25       17.1 km 0.0 km 0%   52  
EMW Minsterworth ✗   37       24.4 km 1.6 km 6%   46 4
ENO Norton ✗   45       25.1 km 0.0 km 0%   29  
AOX Oxenton ✗   23       14.7 km 4.0 km 27%   18 2
APR Prescott ✗   22       16.9 km 0.0 km 0%   76  
ESA Sandhurst ✗   37       27.0 km 0.0 km 0%   56  
ASH Shurdington ✗   48       25.6 km 24.2 km 94%     3
ASN Snowshill ✗   15       16.0 km 5.5 km 34%   44 1
ASM Southam ✗   101       63.8 km 61.8 km 96%   48 1
AST Stanton ✗   19       13.5 km 2.5 km 18%   63 1
ASY Stanway ✗   47       30.1 km 6.8 km 22%   73  
ASV Staverton ✗   21       11.8 km 11.5 km 97%   1  
ASO Stoke Orchard ✗   27       13.9 km 13.7 km 98%   1 3
ASU Sudeley ✗   28       25.4 km 24.8 km 97%   22  
ATE Teddington ✗   18       9.0 km 5.7 km 63%   5 4
ZTE Tewkesbury ✗   49       35.5 km 32.4 km 91%      
ETY Tirley ✗   58       28.0 km 0.0 km 0%   25  
ATO Toddington ✗   28       22.8 km 0.9 km 3%   59  
ETW Twigworth ✗   6       3.0 km 0.0 km 0%   18  
ATW Twyning ✗   51       32.6 km 28.5 km 87%      
AUC Uckington ✗   14       8.0 km 8.0 km 99%   1  
AWC Walton Cardiff ✗   11       5.9 km 5.3 km 90%     1
AWB Winchcombe ✗   55       35.3 km 31.8 km 90%   122 1
AWO Woodmancote ✗   33       13.6 km 13.2 km 97% 1 23  
Totals 0% 1804 0 1804 0% 1062.1 km 506.1 km 47% 9 1724 79

OSM Mapping reports for this district: