You are in: Rob's OSM Stuff » UK PRoW » Progress » Gloucestershire » Tewkesbury

Rights of Way in Tewkesbury, Gloucestershire

Parish / Area DS? RoWs Mapped Unmapped % # LTotal Lprow_ref % L TE MR AE
AAL Alderton ✗   26       18.6 km 0.0 km 0%   123  
AAS Ashchurch ✗   59       34.5 km 19.7 km 57%      
EAS Ashleworth ✗   68       34.2 km 2.2 km 6%   45 1
ABA Badgeworth ✗   119       51.9 km 0.0 km 0%   163  
ABC Bishop's Cleeve ✗   29       12.5 km 0.0 km 0%   50  
ABO Boddington ✗   32       18.2 km 0.0 km 0%   46  
EBW Brockworth ✗   60       27.5 km 0.0 km 0%   43  
ABU Buckland ✗   34       21.1 km 0.0 km 0%   178  
ECH Chaceley ✗   50       24.1 km 1.2 km 4%   2  
ECN Churchdown ✗   68       28.8 km 0.0 km 0%   69  
ADE Deerhurst ✗   88       51.9 km 9.3 km 17%   21  
EDH Down Hatherley ✗   20       9.9 km 0.0 km 0%   19  
ADU Dumbleton ✗   42       34.4 km 10.4 km 30%   123  
AEH Elmstone Hardwicke ✗   26       15.3 km 0.0 km 0%   54  
EFO Forthampton ✗   43       27.6 km 6.1 km 21%   1 1
AGO Gotherington ✗   42       18.8 km 0.5 km 2%   98  
AWG Great Witcombe ✗   16       11.1 km 0.0 km 0%   26  
AGR Gretton ✗   15       12.4 km 0.0 km 0%   47  
EHF Hasfield ✗   30       16.9 km 0.0 km 0%   55  
AHA Hawling ✗   11       10.8 km 0.0 km 0%   36  
EHM Highnam ✗   19       16.3 km 0.0 km 0%   31  
EHU Hucclecote ✗   27       13.0 km 0.0 km 0%   37  
ELO Innsworth ✗   18       10.3 km 0.0 km 0%   18  
ALH Leigh ✗   33       17.5 km 0.0 km 0%   23  
ELF Longford ✗   6       4.8 km 0.0 km 0%   28  
EMA Maisemore ✗   25       17.1 km 0.0 km 0%   47  
EMW Minsterworth ✗   37       24.4 km 0.0 km 0%   49  
ENO Norton ✗   45       25.1 km 0.0 km 0%   26  
AOX Oxenton ✗   23       14.7 km 1.8 km 12%   18  
APR Prescott ✗   22       16.9 km 0.0 km 0%   85  
ESA Sandhurst ✗   37       27.0 km 0.0 km 0%   47  
ASH Shurdington ✗   48       25.6 km 0.0 km 0%   85  
ASN Snowshill ✗   15       16.0 km 0.0 km 0%   59  
ASM Southam ✗   100       63.8 km 2.4 km 3%   206 6
AST Stanton ✗   19       13.5 km 0.1 km 0%   77  
ASY Stanway ✗   47       30.1 km 5.7 km 18%   73 1
ASV Staverton ✗   21       11.8 km 0.0 km 0%   16  
ASO Stoke Orchard ✗   26       13.8 km 1.8 km 13%   31  
ASU Sudeley ✗   28       25.4 km 0.0 km 0%   66  
ATE Teddington ✗   18       9.0 km 0.3 km 3%   13  
ZTE Tewkesbury ✗   49       35.5 km 31.6 km 89%   2  
ETY Tirley ✗   58       28.0 km 0.0 km 0%   22  
ATO Toddington ✗   28       22.8 km 0.0 km 0%   86  
ETW Twigworth ✗   6       3.0 km 0.0 km 0%   14  
ATW Twyning ✗   51       32.6 km 28.4 km 87%      
AUC Uckington ✗   14       8.0 km 0.0 km 0%   28  
AWC Walton Cardiff ✗   11       5.9 km 5.3 km 90%      
AWB Winchcombe ✗   55       35.1 km 0.0 km 0%   168  
AWO Woodmancote ✗   33       13.6 km 0.0 km 0%   64  
Totals 0% 1797 0 1797 0% 1060.9 km 126.6 km 11% 0 2618 9

OSM Mapping reports for this district: