You are in: Rob's OSM Stuff » UK PRoW » Progress » Devon » West Devon

Rights of Way in West Devon, Devon

Parish / Area DS? RoWs Mapped Unmapped % # LTotal Lprow_ref % L TE MR AE
Beaworthy ✗   14       12.8 km 0.0 km 0%      
Belstone ✗   13       8.5 km 0.0 km 0%      
Bere Ferrers ✗   50       36.1 km 0.0 km 0%      
Bondleigh ✗   5       4.5 km 0.6 km 13%      
Bradstone ✗   4       3.4 km 0.0 km 0%      
Bratton Clovelly ✗   14       22.7 km 0.0 km 0%      
Brentor ✗   12       10.9 km 0.0 km 0%      
Bridestowe ✗   20       18.4 km 0.0 km 0%   3  
Broadwoodkelly ✗   8       7.3 km 0.0 km 0%      
Buckland Monachorum ✗   35       31.1 km 0.0 km 0% 7 6  
Chagford ✗   27       20.9 km 0.0 km 0%   37  
Coryton ✗   4       3.4 km 0.0 km 0%   1  
Dartmoor Forest ✗   38       103.8 km 2.4 km 2% 22 45 1
Drewsteignton ✗   27       24.0 km 4.2 km 17%   34  
Dunterton ✗   0       0.0 km 0.0 km 100%      
Exbourne ✗   9       5.9 km 0.0 km 0%      
Germansweek ✗   9       14.2 km 0.0 km 0%      
Gidleigh ✗   4       2.7 km 0.0 km 0% 1 3  
Gulworthy ✗   7       7.8 km 0.6 km 7%     1
Hatherleigh ✗   22       27.9 km 0.0 km 0%   1  
Highampton ✗   10       11.6 km 0.0 km 0%      
Horrabridge ✗   8       4.1 km 0.0 km 0% 7 4  
Iddesleigh ✗   10       7.9 km 0.0 km 0%   1  
Inwardleigh ✗   6       4.4 km 0.0 km 0%      
Jacobstowe ✗   1       0.4 km 0.0 km 0%      
Kelly ✗   9       9.4 km 0.0 km 0%      
Lamerton ✗   14       12.6 km 0.0 km 0%      
Lewtrenchard ✗   13       8.0 km 0.0 km 0%   3  
Lifton ✗   10       6.4 km 0.0 km 0%   3  
Lydford ✗   15       10.5 km 0.5 km 4%   2 1
Mary Tavy ✗   36       33.8 km 0.0 km 0%      
Marystow ✗   11       10.4 km 0.0 km 0%   2  
Meavy ✗   12       7.6 km 0.0 km 0% 10 4  
Meeth ✗   2       2.6 km 0.0 km 0%      
Milton Abbot ✗   14       10.9 km 0.0 km 0%   1  
Monkokehampton ✗   3       1.4 km 0.0 km 0%      
North Tawton ✗   20       16.3 km 9.5 km 58%   1  
Northlew ✗   35       30.7 km 0.0 km 0%      
Okehampton ✗   28       8.2 km 0.0 km 0%      
Okehampton Hamlets ✗   39       32.1 km 0.0 km 0%   1  
Peter Tavy ✗   35       35.3 km 0.0 km 0% 1 2  
Sampford Courtenay ✗   11       12.1 km 0.0 km 0%   8  
Sampford Spiney ✗   5       5.9 km 0.0 km 0% 3    
Sheepstor ✗   10       14.2 km 0.0 km 0% 4 9  
Sourton ✗   21       16.9 km 0.0 km 0%   2  
South Tawton ✗   35       33.4 km 0.0 km 0% 7 6  
Spreyton ✗   9       9.0 km 0.0 km 0%      
Sticklepath ✗   3       1.2 km 0.0 km 0%      
Stowford ✗   6       4.9 km 0.0 km 0%      
Sydenham Damerel ✗   12       5.5 km 0.0 km 0%   1  
Tavistock ✗   29       13.2 km 0.0 km 0% 6 1  
Throwleigh ✗   12       7.1 km 0.0 km 0%   6  
Thrushelton ✗   3       2.0 km 0.0 km 0%   2  
Walkhampton ✗   24       24.4 km 0.0 km 0% 12 4  
Whitchurch ✗   17       18.2 km 0.0 km 0% 14 6  
Totals 0% 850 0 850 0% 799.2 km 17.9 km 2% 94 199 3

OSM Mapping reports for this district: